Biofer 7-9-0 är ett fosforrikt gödselmedels som även innehåller hög andel kväve.
Biofer 7-9-0 är ett fosforrikt gödselmedels som även innehåller hög andel kväve.

Biofer 7-9-0

 

 

 

Biofer 7-9-0 (N-P-K) är ett fosforrikt gödselmedels som även innehåller hög andel kväve och som kan användas i ekologisk odling. Kväveeffekten är hög, ca 75 % av effekten i mineralgödsel.

Biofer 7-9-0 är mjölformig och sprids företrädesvis med rörspridare för kalk. Lantmännens säljare har en lista på entreprenörer med lämplig utrustning.
Det höga innehållet av fosfor är en tillgång men kan också vara ett problem. Produkten kan inte användas för ofta i växtföljden p g a gällande regler för maximal tillförsel av fosfor. Lantmännen rekommenderar Biofer 7-9-0 en gång i växtföljden på jordar med P-Al klass III.

Exempel på användning:
• Bredspridning före ogräsharvning på våren i höstsådda grödor
• Bredspridning och nedharvning i samband med vårsådd
• Bredspridning och nedharvning i samband med sådd av höstoljeväxter
Biofer 7-9-0 finns även i 30 kg säck för användning i produktion av grönsaker och krukväxter.

 

Produkten levereras i säck 30 x 30 kg.

 

 

Begränsad tillgång!

 

Mer produktinformation här »

 
Gyllebo Gödning
 
Agriprim