Biofer 9-3-4+2
Biofer 9-3-4+2

Biofer 9-3-4+2

När du behöver mer kalium

Biofer 9-3-4+2 används på jordar med kaliumbehov. Den kombinerar riktigt bra effekt med enkel hantering och relativt lågt pris. Biofer 9-3-4+2 är pelleterad och kan både kombisås och bredspridas med konventionella maskiner. Kombisådd ökar effekten och ger mindre ogräs. Vid kombisådd klarar de flesta maskinerna av att sprida upp till ca 800 kg/ha. En stor fördel med Biofer 9-3-4+2 är att den kan användas år efter år utan att tillförseln av fosfor överstiger den tillåtna mängden enligt gällande regelverk.

Exempel på användning:

  • Kombisådd i samband med vårbruk
  • Bredspridning och nedharvning i samband med vårbruk
  • Bredspridning på våren i höstsäd och höstoljeväxter. Ogräsharvning eller radhackning efter spridning ger ökad effekt
  • Kombisådd eller nedharvning i samband med sådd av höstoljeväxter.
  • Startgiva på hösten i höstsäd efter gräsfrövall eller gräsdominerade slåttervallar.

Produkten levereras i 750 kgs storsäck och pall med 900 kg (30 x 30 kgs säck)

 

Mer produktinformtion här>>

 
Gyllebo Gödning
 
Agriprim